Mål: UM 3717-19

MIG 2019-19

Vid prövningen av om arbetstillstånd ska beviljas finns det inget som hindrar att arbetsgivarens ekonomiska förmåga att anställa bedöms med utgångspunkt i arbetsgivarens förhållande till andra bolag i samma koncern.

Om avgörandet

Målnummer
UM 3717-19
Måltyp
Could not translate CaseType
Föreslagen benämning
MIG 2019-19