Mål: UM 3739-19

2019-21

MIG 2019-21

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan avslås om försörjningskravet inte är uppfyllt utan att en identitets- och anknytningsutredning har gjorts.

Om avgörandet

Målnummer
UM 3739-19
Måltyp
Could not translate CaseType
Benämning
2019-21