Mål: UM 11960-20

MIG 2020-1

MIG 2020:1

Syftet med ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå med stöd av den tillfälliga lagen talar inte emot att arbetstillstånd ges för samma tid.