Uppmärksammade mål

Uppdaterad huvudförhandlingsplan i mål B 1512-17, gällande ärendet där en djurvårdare förolyckades i Orsa:

Tisdag 10 mars kl. 09:30 - 16:30
Onsdag 11 mars kl. 09:00 - 16:30
Onsdag 25 mars kl. 09:00 - 16:30
Torsdag 26 mars kl. 09:00 - 16:30
Tisdag 28 april kl. 09:00 - 16:30
Onsdag 29 april kl. 09:00 - 16:30
Tisdag 5 maj kl. 09:00 - 16:30
Onsdag 6 maj kl. 09:00 - 16:30
Torsdag 7 maj kl. 09:00 16:30
Onsdag 12 maj kl. 09:00 - 16:30
Torsdag 13 maj kl. 09:00 - 16:30

Möjligheten för allmänheten och massmedia att närvara vid förhandlingen kommer av praktiska skäl att vara begränsad. Journalister som är intresserade av att närvara vid förhandlingen behöver föranmäla sig till tingsrätten för ackreditering.
Uppdaterad
2020-02-12