Coronavirus covid -19

Information med anledning av coronavirus covid -19

Tingsrättens verksamhet är samhällsviktig. Verksamheten måste fungera även i ansträngda lägen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bedömer för närvarande att ordinarie verksamhet kan genomföras. Vi förutsätter att alla de hygienkrav som förordnas föjs nogsamt.

Undvik att besöka tingsrätten om du inte måste och aldrig om du har symptom såsom feber, hosta eller snuva. Om du är kallad tilll rättegång men är sjuk, måste du kontakta tingsrätten. På grund av rådande läge tar tingsrätten för närvarande inte emot studiebesök/skolklasser.
Håll avstånd!

Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor - håll 1,5-2 meters avstånd till andra.

Planerade förhandlingar

För dig som ska delta vid en förhandling gäller kallelsen till dess tingsrätten meddelat något annat.

Kontakta oss för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

För närvarande kan det förekomma längre svarstider än vanligt i telefon. Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka ett mail till aktuell domstol eller nämnd istället.

Telefon: 011- 24 35 00
E-post:norrkopings.tingsratt@dom.se
Salar och väntrum

I väntrummet är vissa sittplatser särskilt markerade för att avstånd ska kunna hållas mellan besökare. Samma sak i tingsrättens förhandlingssalar där det endast är vissa stolar för besökare som kan användas. Vi försöker hålla avstånd även mellan parter och mellan rättens ledamöter. 
Handsprit finns utplacerat i entré och i väntrummen för besökare. I receptionen finns engångsmunskydd som erbjuds besökare.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 

 

Uppdaterad
2022-02-14