Högsta förvaltningsdomstolen logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

Mål: 3536-19
Den fråga i målet som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Kammarkollegiets beslut avseende skadereglering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. (Mål nr 3536-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1708-19).
Nyhetstyp