Högsta förvaltningsdomstolen logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

Mål: 1508-19

Frågan gäller tillämplig skattesats för uppdrag som programledare. (Mål nr 1508-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2340-18).

Nyhetstyp