logotyp

En 16-åring döms till rättspsykiatrisk vård för mord och förberedelse till mord

Mål: B 8840-19
Tingsrätten dömde i dag en 16-åring för att ha mördat en jämnårig kamrat med en yxa på en plats mellan Rösjön och Edsviken i Sollentuna. 16-åringen dömdes samtidigt för förberedelse till mord av en äldre kamrat. 16-åringen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och att betala skade-stånd till målsägandena.

Den 2 augusti 2019 inkom ett telefonsamtal till SOS Alarm där inringaren uppgav ”jag har mördat en person”. Efter ca 20 minuter kom flera polispatruller till platsen. Där greps 16-åringen. På platsen hittades också hans livlösa kamrat. 16-åringen åtalades för mord av kamraten och förberedelse till mord av en annan kamrat. Pojken har erkänt mord, men han har varken kunnat erkänna eller förneka att han även förberett mord av den andra kamraten.

På grund av bl.a. 16-åringens unga ålder har tingsrätten hållit förhandlingen inom stängda dörrar enligt reglerna för unga lagöverträdare.

16-åringens uppgifter under förhandlingen har varit knapphändiga. En omfattande bevisning finns dock i form av blod och DNA-analyser, obduktionsprotokoll, övervakningsfilmer, SMS-trafik och andra tekniska och medicinska undersökningar. Även förhören med poliserna som kom till platsen, rättsläkaren och den äldre kamraten är viktiga. Tingsrätten anser att det är ställt bortom rimligt tvivel att 16-åringen begått de brott som han åtalats för.

Enligt tingsrätten har det inte kommit fram något klart motiv. 16-åringen har dock tidigare visat ett intresse för och en dragning till verkligt och brutalt våld.

Gärningarna har ett utomordentlig högt straffvärde som motsvarar ett mycket långt fängelsestraff. 16-åringen har dock genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som bedömt att han har en allvarlig psykisk störning som också fanns vid gärningarna. Han döms därför till rättspsykiatrisk vård. På grund av återfallsrisken i allvarlig brottslighet ska vården vara förenad med särskild utskrivningsprövning.

Den döde pojkens närstående har fått skadestånd för akut psykiskt lidande, dödsboet för begravningskostnader och den äldre kamraten för kränkning och akut psykiskt lidande. Det totala skadeståndet uppgår till drygt 306 000 kr.

Rätten är enig

Rättens ordförande lagmannen Anders Dereborg säger i en kommentar: ”Rättegången har varit svår för de inblandade. Den har rört plötsligt och brutalt våld från en 16-åring som lett till en lika ung människas död. Påföljden framstår som den lämpligaste.”

Faktaruta

Vad innebär rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning?

Enligt 31 kap. 3 § brottsbalken kan rätten döma till rättspsykiatrisk vår med särskild utskrivnings-prövning. Förutsättningen är att den dömde lider av en allvarlig psykisk störning och det är påkallat att han eller hon är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är förenad med frihetsberövande eller annat tvång. Har dessutom brottet begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, får rätten besluta om särskild utskrivningsprövning. För det krävs också att det finns risk att den dömde återfaller i brott av allvarligt slag.

Särskild utskrivningsprövning innebär bl.a. att domstol (förvaltningsdomstol) prövar om den dömde kan skrivas ut från vården. Åklagaren ska som regel höras innan frågan prövas.