logotyp

Beslut i häktningsfråga gällande mordförsök i Rågsved

Mål: B 18406-19
Tingsrätten har idag prövat åklagarens begäran om att tre personer ska häktas för medhjälp till försök till mord den 29 november 2019. Tingsrätten har beslutat avslå åklagarens begäran.

Skälet till tingsrättens beslut är att rätten inte funnit att den bevisning som åklagaren lagt fram varit tillräcklig för att personerna ska anses misstänkta för inblandning i brottet.

Tingsrättens beslut kan överklagas till Svea hovrätt.