logotyp

Huvudförhandling i mål om människorov m.m.

Mål: B 1837-19
Som komplettering till tidigare pressmeddelande meddelas härmed att huvudförhandlingen såvitt kan bedömas i huvudsak kommer att vara offentlig.