logotyp

Protokollet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion

Mål: Ä 19371-19
Fredagen den 24 januari 2020 höll tingsrätten borgenärssammanträde i Nynas AB:s företagsrekonstruktion. Protokollet från sammanträdet har nu expedierats och även skickats för översättning till engelska. Den engelska översättningen kommer att finnas tillgänglig hos tingsrätten när den är färdig.

Under sammanträdet beslutades att företagsrekonstruktionen av Nynas AB ska fortsätta till den 13 mars 2020. På begäran av borgenärerna har tingsrätten även utsett en borgenärskommitté.

För att begära ut protokollet, vänligen kontakta tingsrättens kansli, avdelning 4 på e-postadressen nedan