logotyp

Information om pågående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

Mål: B 1794-20
Hovrätten har efter överklagande av Justitiekanslern beslutat att entlediga en av försvararna i målet om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg. Huvudförhandling i målet pågår för närvarande i Säkerhetssalen, Stockholms tingsrätt.

Tingsrätten kommer att utse en ny försvarare och planerar nu för målets fortsatta handläggning.

Tingsrätten avser att inom kort återkomma med ytterligare information om målets fortsatta handläggning i nytt pressmeddelande.