logotyp

Huvudförhandling inleds i Kungens kurva målet

Mål: B 772-20

Huvudförhandling inleds i Kungens kurva målet

Tisdagen den 23 februari börjar förhandlingen i ett mål som handlar om ett mord och två mordförsök vid en bensinmack i Kungens kurva i januari 2020. Tre personer är åtalade i målet. Målet handläggs tillsammans med två andra mål och gemensamma huvudförhandlingar kommer att pågå fram till midsommarveckan.

En huvudförhandlingsplan för Kungens kurva målet finns här.

Plats för huvudförhandling

Huvudförhandlingen kommer att hållas i Säkerhetssalen på Bergsgatan 50 på Kungsholmen. Åhörarplatser avsedda för allmänheten är starkt begränsade med anledning av den pågående pandemin. De åhörarplatser som är tillgängliga kommer i första hand att erbjudas åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller inne i rättssalen.

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som förs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.