logotyp

Rättegång vid Södertörns tingsrätt ställs in efter ordningsstörningar

Mål: B 12243-20
Idag påbörjades rättegången i ett mål gällande förberedelse till mord m.m. med fem häktade. Efter att ett stort antal personer kommit till tingsrätten för att närvara vid rättegången uppstod ordningsstörningar och förhandlingen fick avbrytas.

Av säkerhetsskäl tilläts inga åhörare i den sal där förhandlingen skulle hållas utan dessa var hänvisade till en sidosal på tingsrätten. I samband med att förhandlingen påbörjades försökte ett större antal personer tränga sig in i salen där rättegången hölls. Personerna avvisades från tingsrätten.

En kort stund därefter samlades ett större antal personer utanför tingsrätten och flera personer började kasta sten mot domstolsbyggnaden.

Med anledning av det inträffade bedömde polisen att säkerheten i och runt tingsrättens lokaler inte kunde upprätthållas. Förhandlingen fick därför av säkerhetsskäl avbrytas. När förhandlingen kan återupptas är för närvarande inte bestämt.

I nuläget finns det inga uppgifter om att det ska ha uppstått några skador vid tillfället.

”Det är oerhört allvarligt om en rättegång behöver avbrytas för att man inte kan garantera säkerheten”, säger Eva-Lena Norgren, lagman och chef för Södertörns tingsrätt.