logotyp

Tingsrätten har idag häktat en man för grovt vapenbrott och grovt vållande till kroppsskada

Mål: B 12529-21
Den 17 juli 2021 skadades barn vid en skjutning i Visättra i Huddinge kommun. Nu har en 25-årig man häktats av tingsrätten som skäligen misstänkt för grovt vapenbrott och vållande till kroppsskada, grovt brott.

Åklagaren har också fått tillstånd att meddela restriktioner. Tingsrätten har bedömt att det finns en risk för att den misstänkte kan undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen och för att han kan fortsätta sin brottsliga verksamhet.

Skälig misstanke är den svagare misstankegraden. Tingsrätten har bedömt att det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i försvar i avvaktan på ytterligare utredning. Åklagaren ska anmäla till tingsrätten så snart han anser att misstanken når upp till sannolika skäl (den högre misstankegraden). Tingsrätten kommer då att så snart som möjligt hålla en ny förhandling i häktningsfrågan. En sådan förhandling kommer att hållas senast tisdagen den 3 augusti 2021.