logotyp

Åtal mot den s.k. Nytorgsmannen har kommit in till tingsrätten

Mål: B 7816-20
Den man som i media kallats för Nytorgsmannen har idag åtalats för ett stort antal våldtäkter, varav en grov, samt viss annan brottslighet. Eftersom det omfattande förundersökningsmaterialet innehåller en rad sekretessbelagda uppgifter behöver tingsrätten tid att gå igenom materialet innan det kan lämnas ut. Den som beställer materialet får räkna med att det kan expedieras tidigast i början av nästa vecka (vecka 33).

Huvudförhandlingen i målet kommer att börja den 26 augusti 2021 kl. 9.00. En plan för förhandlingen kommer att publiceras i början av vecka 34.