logotyp

Övertygande bevisning om knuff på tågspår. Paus i huvudförhandling för rättspsykiatrisk undersökning.

Mål: B 10523-22
Rätten har beslutat att en rättspsykiatrisk undersökning ska genomföras beträffande den person som står åtalad vid Södertörns tingsrätt för att ha knuffat ner en man på ett tågspår. Undersökningen ska ge underlag för påföljdsbedömningen, men kan också ha betydelse för frågan om uppsåt. Huvudförhandlingen kommer att fortsätta när resultatet av undersökningen kommit in till tingsrätten.

Åklagaren väckte den 19 juli 2022 åtal mot en person misstänkt för i första hand försök till mord. Personen påstods ha knuffat ner en man på ett tågspår när ett tunnelbanetåg var på väg in till stationen Hökarängen i Stockholm. Huvudförhandling genomfördes den 2 augusti 2022. Rätten bedömde efter påbörjad överläggning att det fanns övertygande bevisning om att personen agerat enligt gärnings­beskrivningen. Rätten beslutade därför att det skulle genomföras en rättspsykiatrisk undersökning av den tilltalade. Detta i syfte att utreda om den tilltalade agerat under påverkan av en allvarlig psykisk störning och om det finns förutsättningar för rättspsykiatrisk vård. En sådan utred­ning kan också ha betydelse för frågan om uppsåt.

Huvudförhand­lingen beräknas fortsätta i september 2022.

Några fakta om rättspsykiatrisk undersökning:
  • Ett beslut om rättspsykiatrisk undersökning får meddelas endast om den misstänkte har erkänt gärningen eller övertygande bevisning föreligger om att han eller hon har begått den. Detta innebär att domstolen ofta måste hålla huvudförhandling och göra en preliminär bedömning av skuldfrågan innan ett beslut om rättspsykiatrisk undersökning kan fattas. Undersökningen kan komma att ge ytterligare underlag för rättens bedömning av om förutsättningarna för personligt ansvar föreligger.

 

  • En rättspsykiatrisk undersökning får inhämtas endast om påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter. Undersökningen inhämtas i syfte att ge rätten underlag för bedömningen av påföljdsfrågan. Det kan då vara av intresse att veta om det finns medicinska för­utsätt­ningar för att överlämna den tilltalade till rättspsykiatrisk vård och om den misstänkte har begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning och i så fall tillståndets betydelse för påföljdsvalet enligt 30 kap. 6 § brottsbalken.