Så överklagar du Kronofogdens beslut

Om du är missnöjd med ett beslut från Kronofogden kan du överklaga det till tingsrätten. Beslutet kan handla om till exempel skuldsanering eller utmätning.

Du kan överklaga ett mål eller ärende från Kronofogden. Rätten att överklaga gäller både dig som privatperson och för företag. Beslut som kan överklagas är exempelvis skuldsanering eller utmätning av egendom eller lön. Ditt överklagande ska vara skriftligt och du ska skicka det till Kronofogden.

Så gör du för att överklaga

I beslutet som du har fått från Kronofogden står det hur du ska göra för att överklaga.

Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig står också i beslutet.

 1. 1

  Ditt överklagande bör innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
 2. 2

  Bifoga bevis

  Samtidigt som du skickar in överklagandet ska du också skicka med de bevis som du vill föra fram. Du måste också förklara vad det är du vill styrka med bevisen. Du kan också skicka med skriftliga vittnesberättelser. Om du vill föra fram muntliga förhör ska du skicka med kontaktuppgifter till vittnena.

 3. 3

  Ange dina kontaktuppgifter

  Som privatperson anger du namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

  Företag och organisationer anger namn på företaget eller organisationen, organisationsnummer, namn på kontaktperson, kontaktpersonens adress, telefonnummer, e-postadress.

 4. 4

  Underteckna

  Brevet ska vara undertecknat av dig eller ditt ombud.

 5. 5

  Skicka in

  Skicka ditt överklagande till Kronofogden med post eller e-post. Adressen finns på det beslut du fått. Kronofogden kommer i sin tur skicka ditt överklagande vidare till tingsrätten.

Kostar det något att överklaga?

Tingsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande från Kronofogden. Men om du väljer att anlita ett juridiskt ombud, till exempel en advokat, måste du själv betala det.

Uppdaterad
2021-05-10