Frågor och svar

Ja, men du måste också lämna in eller skicka en undertecknad kopia till domstolen.  

Du kan betala med betalkort (MasterCard/Visa) eller skapa en faktura som du använder för att betala via din internetbank eller motsvarande.