Information med anledning av coronavirus

Om du ska delta i en förhandling

Nyköpings tingsrätts verksamhet är samhällsviktig. Verksamheten måste fungera även i ansträngda lägen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bedömer för närvarande att ordinarie verksamhet kan genomföras. Vi förutsätter att alla de hygienkrav som förordas följs nogsamt.

Om du nyligen besökt ett riskområde för coronavirussjukdomen covid -19, eller om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Nyköpings tingsrätt.

Om du är kallad och inte kan komma måste du kontakta tingsrätten.

Tfn 0155-120400

nykopings.tingsratt@dom.se

Uppdaterad
2020-03-13