Alt Beställ domar, beslut eller handlingar

Du kan mejla, ringa eller besöka domstolen.
Du har rätt att vara anonym. Besök domstolen och läs handlingen på plats… Besök domstolen och begär ut handling – fungerar när det inte kostar.

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta domstolen där målet avgjorts.

etc.

Så här beställer du

När du vill beställa domar, beslut eller andra handlingar i ett mål ska du vända dig till den domstol där målet är avgjort. För att domstolen ska kunna ta fram dina önskade handlingar behöver du berätta vad du känner till om ärendet, lämna dina kontaktuppgifter och ta ställning till eventuell kostnad.

Rätt domstol utifrån geografi och typ av mål eller ärende

Exempel: Skilsmässa där svaranden hade sin bokföringsadress 1 november året innan; brottmål där brottet inträffade; tvistemål där svaranden är bosatt.

Beställningar av handlingar från senare år levereras oftast snabbt med mejl. Äldre handlingar kan ta längre tid att ta fram, och behöver kanske även skannas innan de kan levereras.
En del domstolar informerar å sina webbplatser om det vid särskilda tillfällen kan ta längre tid.

Publicerad
2019-08-16
Uppdaterad
2019-08-22