När du fått en förfrågan

Här finns information som kan vara bra för dig som tolk att veta när du har fått en förfrågan om ett uppdrag från domstol.

Förfrågan

Vid en förfrågan blir du som tolk ombedd att svara på följande:

 • Domstolens referens (målnr/beställare)
 • Namn och kontaktuppgifter
 • Kompetens (din kompetens som tolk)
  • Rättstolk
  • Auktoriserad tolk
  • Utbildad tolk
  • Övrig tolk
 • Inställelsesätt (hur du kan tänka dig delta som tolk):
  • På plats
  • Via video-konsekutivt
  • Via video-Simultant
  • Via telefon
 • Uppskattade kostnader utöver tolkarvode (t.ex restid och utlägg)
  Ange noll kr om det inte är några uppskattade reskostnader.

Beställning

Beställningen kan vara muntligen eller skriftligen. Den kan även vara via SMS.

Hur väljer domstolen vem som ska tolka?

Varje domstol väljer själv hur den vill beställa en tolk.

Det kan vara genom en direktförfrågan till en tolk som finns registrerad hos Kammarkollegiet.

Domstolen kan också skicka ut en förfrågan till flera tolkar samtidigt för att se vem som är tillgänglig och kan ta uppdraget.

Domstolen kan också vända sig till en tolkförmedling.

I första hand ska domstolen alltid välja en rättstolk. Om det inte är möjligt ska domstolen välja en tolk med högsta möjliga ackreditering.

Uppdaterad
2020-02-25

Hitta på sidan

Relaterat innehåll