Här finns mark- och miljödomstolar

Karta över mark- och miljödomstolarna inkl Mark- och miljööverdomstolen. Illustration.Mark- och miljödomstolarna finns i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg och Växjö och är samlokaliserade med tingsrätten. Mark- och miljööverdomstolen finns i Stockholm och är samlokaliserad med Svea hovrätt.

Läs mer om verksamheten på mark- och miljödomstolarnas webbplatser

Uppdaterad
2020-08-13