Våra utbildningar

Vi erbjuder dig som anställd i Sveriges Domstolar ett stort utbud av utbildningar.

Domstolsakademins utbildningar

Domstolsakademin ansvarar för all juridisk utbildning för domare och andra jurister som arbetar inom Sveriges Domstolar.

För ordinarie domare finns ett brett utbud av kurser inom de flesta ämnesområden och på olika nivåer, allt för att passa utbildningsbehovet hos både nyutnämnda och erfarna domare.

Som nyutnämnd domare får du i samråd med domstolschefen en kompetensutvecklingsplan som är anpassad efter din yrkesbakgrund. Förutom kurser och andra insatser i Sverige finns även möjlighet till kompetensutveckling genom att delta i internationella seminarier och utbytesprogram.

Vi erbjuder dig som är föredragande eller beredningsjurist utbildning inom olika ämnesområden och på olika nivåer utifrån dina behov.

Går du domarutbildning eller gör notarietjänstgöring får du särskilda kurser som stöd i arbetet och utvecklingen av din yrkesroll. Under båda dessa former av utbildningstjänstgöring varvas arbete i domstol med kurser.

Domstolsverkets utbildningar

Det finns många olika yrken och kompetenser på en domstol och Domstolsverket erbjuder utbildning även inom andra områden än juridik. Det kan handla om utbildning inom administration, chef- och ledarskap, handledning, IT och teknik, media och bemötande och säkerhet. För domstolshandläggare finns också ett särskilt utbildningspaket.

Utbildningar med nära verksamhetskoppling

Lärare på utbildningarna som Domstolsakademin och Domstolsverket erbjuder är både personal från Sveriges Domstolar och externa experter inom olika ämnesområden. Genom att vi använder vår egen personal får kurserna en tydlig verksamhetsanknytning. Det innebär också att du som är anställd i Sveriges Domstolar har möjlighet att utvecklas genom att vara lärare på kurserna. Vi erbjuder dig som får ett läraruppdrag en praktisk utbildning i pedagogik.

Utbildningskataloger - Domstolsakademin och Domstolsverket

Uppdaterad
2021-02-03