Domstolshandläggare – navet i det praktiska arbetet

Som domstolshandläggare gör du det mesta av det praktiska arbetet på domstolen som inte kräver en juristutbildning.
Man i vinröd skjorta Biran Zhang jobbar som domstolshandläggare på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Du handlägger olika typer av mål, bokar möten och förhandlingar med advokater, och möter och bemöter människor som på olika sätt kommer i kontakt med domstolen. Du behöver inte ha någon juridisk universitetsutbildning för att arbeta som domstolshandläggare, även om du använder dig av juridik i vardagen.

Arbetsuppgifterna för en domstolshandläggare är många och skiftande, och du har stort eget ansvar. Tillsammans med andra ser du till att domstolens för- och efterarbete i olika mål och ärenden genomförs på ett opartiskt och effektivt sätt. I arbetet ingår att förbereda mål som kommer in till domstolen fram tills de är klara för avgörande.

Arbetsuppgifterna innebär också att expediera domar som är klara, bevaka frister och planera förhandlingsdagar. Att föra protokoll kan också förekomma. Du bidrar också till att alla som kommer i kontakt med domstolen får en bra service och ett bra bemötande.

Ibland hanterar du flera olika mål och ärenden parallellt och vissa sorters mål innebär självständig beredning fram till förhandling. Arbetet innebär mycket kontakt med domstolens medarbetare, allmänheten och rättens parter, det vill säga advokater, åklagare, tolkar och vittnen.

Textversion av filmen

Filmen handlar om hur det är att arbeta som domstolshandläggare inom Sveriges Domstolar och vilken roll domstolshandläggare spelar för övriga medarbetare på domstolen.

Helena arbetar som domstolshandläggare. Hon sätter sig på en stol framför en grön vägg.

Helena: När man tänker domstol kanske man tänker att det är lite stelt men jag tycker det är väldigt positivt att jag kan prata med vem som helst. En domare eller en rådman. Det är väldigt avslappnat och jag blev väldigt överraskad av det.

Anna arbetar också som domstolshandläggare. Nu sitter hon där Helena satt nyss.

Anna: Det händer mycket här. Det är roligt. Man har trevliga arbetskamrater och spännande arbetsuppgifter, ingen dag är den andra lik. Du vet inte riktigt när du kommer på morgonen vad som kommer hända under dagen.

Josefine arbetar som rådman. Nu sitter hon på samma plats där Anna satt förut.

Josefine: Domstolshandläggarens arbete är väldigt viktigt för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt och anledningen till det är att jag behöver hjälp av dem för att jag ska kunna koncentrera mig på den renodlade juridiken.

Magnus arbetar som föredragande jurist. Nu har han tagit Josefines plats på stolen framför den gröna väggen.

Magnus: Domstolshandläggarna är hela tiden i fokus med informationen som flödar in och ut ur domstolen, och allt passerar domstolshandläggaren.

Nu syns Helena i bild istället för Magnus.

Helena: Alla privatpersoner har rätt att överklaga och på det sättet erbjuder man den servicen.

Sandra Mikaela arbetar som domstolshandläggare. Hon sorterar pappersbuntar.

Sandra Mikaela: Man kan göra skillnad på så sätt att man tar vad man säger, vi pratar papper. Varje papper är en väldigt seriös handling. Det är ett avgörande för någon som ligger sömnlös, eller som har väntat i år på det här pappret.

Nu syns Magnus i bild igen.

Magnus: Deras arbete är viktigt för mig därför att jag inte får rätt information vid rätt tillfälle kan jag inte vara med och fatta rätt beslut.

Sandra Mikaela passerar kontorslandskapet på domstolen.

Sandra Mikaela: Jag ser till att det händer. Det är jag som ser till att handlingar kommer dit de ska, eller att de kommer in till domstolen. Ser till att saker och ting kommer till juristerna i tid. Vi är kugghjulet i maskineriet som domstolshandläggare.

Bli domstolshandläggare.

Uppdaterad
2022-03-17