Domare - ett ansvarsfullt och utvecklande arbete

Som domare fattar du beslut om många olika situationer i människors liv. Du bestämmer till exempel vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden om ett barn i en uppslitande skilsmässa, om en person ska dömas för ett brott eller om en missbrukare ska omhändertas för vård.
Två kvinnor som sitter och pratar med varandra i mötesrum med varsin bärbar dator framför sig.Victoria Håpnes jobbar som rådman vid Värmlands tingsrätt.

Som domare dömer du i tvister mellan människor och mellan människor och myndigheter. Ett inspirerande och utvecklande arbete där du tar hänsyn till både juridiska och mänskliga överväganden.

Självständighet enligt grundlagen

Som domare arbetar du självständigt och under eget ansvar, någonting som också är fastställt i grundlagen. Är du ordinarie domare har du ett särskilt anställningsskydd, som innebär att du i princip inte kan sägas upp från din anställning.

Domare med olika roller

De juristutbildade domarna som arbetar på domstol kan ha många olika roller.

Patentråd är ordinarie domare med teknisk kompetens, civilingenjörsexamen eller motsvarande, som deltar i beredningen och avgörandet av mål och ärenden om patent. Patentråden har förutom sina tekniska kunskaper också ingående kunskaper om det patenträttsliga regelverket, så att de kan koppla ihop det tekniska kunnandet med tillämpningen av patentlagens regler.

Publicerad
2019-05-24
Uppdaterad
2019-09-16

Hoppa till innehåll

Relaterat innehåll