Nya antagningsregler under 2021

Under 2021 kommer nya antagningsregler att gälla. Dessa träder i kraft vid första antagningsomgången för året, det vill säga anställningar som utannonseras i mitten av december 2020 med tillträde på domstol mars/april 2021.

Under hösten 2018 startade Notarieprojektet på Domstolsverket. Uppdraget omfattade ett antal frågor om notarietjänstgöringen, bland annat hur antagningsprocessen ska se ut. Beslut gällande vilka antagningskriterier som ska gälla har nu fattats och dessa träder i kraft vid första antagningsomgången 2021 med tillträde på domstol mars/april 2021.

Juristexamen

Av juristexamens 270 högskolepoäng (hp) dras 30 hp av i de ämnen som sökande har lägst betyg. Då återstår 240 hp. Dessa 240 hp multipliceras sedan med betyget i de olika ämnena för att få fram meritpoängen, enligt följande skala:

Betyg Multipliceras med
Godkänd/G/B 1
Icke utan beröm godkänd/ BA 1,5
Med beröm godkänd/ VG/AB 2

Det innebär att sökanden kan få mellan 240 och 480 poäng från sin examen.

Praktiskt arbete

Upp till två års kvalificerat, praktiskt arbete med klart juridisk inriktning som utförts under eller efter juriststudierna kan ge maximalt 55 meritpoäng. Meritpoäng kommer att beräknas fram till sista ansökningsdag.

Det är den sökande som genom intyg i samband med sin ansökan om notarieanställning måste styrka att arbetet är tillräckligt juridiskt kvalificerat. Arbetet ska ha varit marknadsmässigt avlönat.

Andra akademiska studier

Andra akademiska studier, utöver juristexamen, ger inte meritpoäng.

 

Uppdaterad
2021-05-04