Användartest interaktiva avgöranden

Användartest för interaktiva avgöranden

Vilken högsta utbildning har du?
I vilken roll svara du på frågorna?
Hur väl förstår du dessa avgöranden utan länkklick?
Hur mycket hjälper länkarna dig att förstå avgörandena?
Upplever du länkarna som något positivt?
Blir du lockad att klicka på länkarna för att få veta mer?
Publicerad
2019-10-16
Uppdaterad
2019-10-16