E-tjänster

E-tjänster är ett sätt att göra det enklare för användarna att kommunicera med domstolar och myndigheter. Här berättar vi vilka e-tjänster som är på gång just nu.

För Sveriges Domstolar är kommunikationen med medborgarna viktig. I det digitala samhället vill vi vara tillgängliga och ge hög service. E-tjänster är ett sätt att göra det enklare för användarna att kommunicera med domstolar och myndigheter. Det pågår ett fortlöpande arbete med att ta fram e-tjänster som ska göra det enklare för allmänheten att få information och ta del av olika tjänster.

Under 2019 har vi tagit fram följande tre e-tjänster som nu är i drift:

  • Ansökan om gemensam skilsmässa
  • Delgivning
  • Beställa domar och beslut (testverksamhet på några domstolar under hösten 2019, i drift under våren 2020)

Arbetet fortsätter med att ta fram nya användbara och efterfrågade e-tjänster som ska underlätta för användarna. Här kommer du framöver kunna läsa om pågående utvecklingsprojekt kring olika e-tjänster.

Uppdaterad
2019-12-17