Snabbare lagföring från brott till dom

Snabbare lagföring är en försöksverksamhet där myndigheter i rättskedjan arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut.

Varför behövs arbetet med snabbare lagföring?

För att rättssamhället ska fungera på bästa sätt är det viktigt att brott lagförs snabbt och effektivt. I dag tar de polisärenden som är enklast att utreda drygt 20 veckor från polisingripande till lagföring. Försöksverksamhet med snabbförfarande i brottmål har som syfte att minska den tiden och effektivisera hela processen.

Syfte och mål

Syftet med försöksverksamheten är att förkorta tiden från polisens ingripande till att brottet har lagfört hos åklagare eller domstol. Självklart med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet. Målet i försöksverksamheten är det ska ta två till sex veckor från att ett brott begåtts till att domstolen meddelar dom, eller åklagaren utfärdar strafföreläggande. Strafföreläggande är det som vanligtvis kallas för böter.

Projektupplägg för försöksverksamheten

Försöksverksamheten startade i januari 2018 och pågår till december 2022. Försöksverksamheten började i norra Stockholm och har under 2020 utökats till att innefatta samtliga tingsrätter i Stockholms län samt Gotlands tingsrätt. Gävle tingsrätt, Hudiksvalls tingsrätt, Luleå tingsrätt, Värmlands tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, Norrköpings tingsrätt samt Växjö tingsrätt ska ingå från 2021, i samband med att försöksverksamheten sprids till delar av samtliga polisregioner i Sverige. Utöver dessa domstolar och Domstolsverket deltar också Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, och Rättsmedicinalverket i försöksverksamheten.

Försöksverksamheten genomförs på uppdrag av regeringen.

Karin Hallsten Tf enhetschef, Domstolsverket
Catrin Haglund Verksamhetsutvecklare, Domstolsverket
Telefon: 036- 15 53 00

Uppdaterad
2019-11-18