Omloppstider, målutveckling och inställda förhandlingar

På den här sidan hittar du statistik över målutveckling, omloppstider (handläggningstider) och inställda förhandlingar.

Av tabellerna kan du se:

 • inkomna mål - hur många mål av olika slag som domstolarna har fått in
 • avgjorda mål – meddelat dom eller slutligt beslut i
 • balanserade mål - öppna, som domstolen arbetar med

Förändringen mellan jämförda perioder visas som index, där tal över 100 innebär en ökning och tal under 100 en minskning.

 • 75 percentilen innebär att 75 procent av de avgjorda målen har tagit så lång tid att handlägga eller kortare. Man skalar bort de mål som tagit längst tid att handlägga, motsvarande 25 procent.
 • Tiden anges i månader.

Helår 2016-2018. Denna statistik är ej officiell statistik enligt SCBs riktlinjer.

 • I tabellerna anges hur många huvudförhandlingar i brottmål som domstolarna har ställt in.
 • Tabellerna innehåller en andelsberäkning på hur stor del av samtliga möten som ställts in under aktuell tidsperiod.
 • De inställda huvudförhandlingarna är indelade efter orsaken till att förhandlingen ställdes in.

Mer om statistik

Utifrån den statistik som Domstolsverket ansvarar för går det inte att ta fram information om:

 • Parter, till exempel uppgifter som rör ålder, kön, medborgarskap eller information om någon part tidigare är dömd.
 • Olika typer av brott, till exempel mord och sexualbrott. I Domstolsverkets statistik samlas den typen av brott under målgruppen ”Brott mot person”. Kontakta istället Brå om detta.
 • Utgång och påföljd i brottmål. Kontakta istället Brå om detta.
 • Utgång i vårdnadsmål, till exempel om vem av föräldrarna som tilldelats vårdnaden.
 • Statistik före år 2000.

Domstolsverket

För allmänna frågor om statistiken hänvisas till Domstolsverkets enhet för analys och finansiering.

Domstolarna

För frågor som rör enskilda domstolars statistik, hänvisas i första hand till respektive domstol. 

Domstolsverkets presstjänst

Presstjänsten hjälper dig att få tag på rätt person inom Sveriges Domstolar.

Telefon: 0706-456300

Publicerad
2019-10-09
Uppdaterad
2019-10-09