Domstol.se och Blinämndeman.se

Domstolsverket ansvarar för olika webbplatser. Förutom huvudwebbplatsen domstol.se finns även en särskild webbplats som riktar sig till potentiella nämndemän.

Webbplatsen riktar sig främst till personer som själva är part i ett mål eller funderar på att starta ett mål, och personer som blivit kallade som till exempel vittnen. Andra som webbplatsen vänder sig till är potentiella jobbsökanden och journalister.

Domstolsverket ansvarar för webbpubliceringssystemet och utvecklingen av e-tjänsterna. Det finns också innehåll som är gemensamt för många domstolar, till exempel "ämnen" och "Om Sveriges Domstolar". Detta innehåll är framtaget i samarbete med olika domstolar, men Domstolsverket ansvarar för att hålla det uppdaterat.

Domstolarna har en egna delar av webbplatsen där de publicerar aktuell information. Domstolarna har även möjlighet att göra lokala tillägg till det gemensamma innehållet.

Domstolsverket har i uppdrag av regeringen att verka för att fler nämndemän står utanför partipolitiken och för en föryngring av nämndemannakåren. Presumtiva nämndemän ska också få tydlig information om nämndemannauppdragets förutsättningar och villkor.

Uppdragen genomförs i informationskampanjer inför val av nämndemän vart fjärde år.

Uppdaterad
2020-12-14