Föredragande jurist – gör det viktiga förarbetet i förvaltningsdomstolen

Du som har en juridisk examen kan jobba som föredragande jurist i förvaltningsdomstol. Ditt jobb går ut på att förbereda målen i domstol och ge domarna förslag till beslut.

I förvaltningsdomstolen kallas den person som tar fram beslutsunderlag och gör förarbetet till domarna för föredragande jurist. Arbetsuppgifterna är liknande de som beredningsjuristen gör i allmän domstol.

Kvinna i röd polotröja och svart kavaj med armarna i kors.Linnéa Edman är föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Det är hos dig målet som kommit till förvaltningsdomstolen börjar ta form. Du gör det viktiga förarbetet som leder fram till att domarna senare kan fatta väl avvägda beslut.
Du har ett ansvarsfullt arbete med stor variation. Förutom att skriva förslag till domar och beslut, göra rättsutredningar och sitta med under förhandlingar och skriva protokoll har du mycket kontakt med olika parter som kommer till domstolen. Det är alltså en fördel om du gillar att träffa människor.

Som föredragande jurist utvecklas du med dina arbetsuppgifter och får efterhand specialkunskaper inom olika områden. Jobbar du som föredragande jurist i en domstol som dömer i högre eller sista instans kan du räkna med ännu mer kvalificerade uppgifter.

Uppdaterad
2019-09-16