Information med anledning av coronavirus

Om du ska delta i en förhandling

Örebro tingsrätts verksamhet är samhällsviktig. Verksamheten måste fungera även i ansträngda lägen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bedömer för närvarande att ordinarie verksamhet kan genomföras. Vi förutsätter att alla de hygienkrav som förordas följs nogsamt.

Om du nyligen besökt ett riskområde för coronavirussjukdomen covid -19, eller om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Örebro tingsrätt.

 

Om du är kallad och inte kan komma måste du kontakta tingsrätten.

Telefon: 019- 16 63 00

Mail: orebro.tingsratt@dom.se 

 

Uppdaterad
2020-03-12