Örebro tingsrätt söker praktikanter från juristprogrammet HT21

Örebro tingsrätt är en av de större tingsrätterna i landet och har hela Örebro län som upptagningsområde. Domstolen har ca 80 medarbetare som arbetar i moderna domstolslokaler centralt belägna i Rättscentrum Örebro. På tingsrätten arbetar domare, beredningsjurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. Domstolen är organiserad i två dömande avdelningar och en administrativ enhet och avgör årligen ca 6 200 mål och ärenden.

Arbetsuppgifter

Som juristpraktikant får du inblick i domstolens olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna motsvarar till stor del de arbetsuppgifter som nyanställda notarier utför såsom att utföra rättsutredningar och föra protokoll vid förhandlingar i domstol. Praktikperioden omfattar 10 veckor med start den 30 augusti 2021 respektive 8 november 2021. Domstolen söker minst fyra praktikanter per termin uppdelat på två eller fler praktikanter per tioveckorsperiod. Praktiken motsvarar heltidsarbete under ordinarie kontorstider. Praktiken är oavlönad.

 

Kvalifikationer

Sökanden ska ha slutfört termin sex på juristprogrammet. Sökanden ska också vara inskriven på en praktikkurs motsvarande 15 högskolepoäng.

CV, personligt brev, betyg och kopia på det senast studieutdraget från juristprogrammet ska finnas med i ansökan.

Ingen erfarenhet i övrigt krävs.

Hur man ansöker

Sista ansökningsdag är den 12 april. Beslut om vilka som tilldelas praktikplats kommer att meddelas senast den 14 april 2021. Ange diarienummer: TOR 2021-65.

 

Ansökan översänds via e-post till orebro.tingsratt@dom.se 

 

Kontaktuppgifter

Tingsnotarien Sofia Unsgaard (praktikantansvarig), 019-16 63 48

sofia.unsgaard@dom.se

Tingsnotarien Jimmy Svensson (praktikantansvarig), 019-16 63 35

jimmy.svensson@dom.se

Tingsnotarien Amanda Nilsson (praktikantansvarig), 019-16 63 89

amanda.nilsson@dom.se

Tingsnotarien Matilda Heikkinen (praktikantansvarig), 019-16 63 58

matilda.heikkinen@dom.se

Chefsrådmannen Anders Domert

019-16 63 20 

Uppdaterad
2019-09-20