Mer information om arkiv- och dokumenthantering

 

Tingsrätten tar på daglig basis emot en stor mängd förfrågningar, både avseende avslutade och pågående mål. De flesta förfrågningar som resulterar i att en handling beställs översändas via e-post enligt beställarens önskemål. Tingsrätten kan dock välja att lämna ut handlingar i pappersform. Kostnad för beställningar, både i fysisk och digital form kan tillkomma. Om kostnad tillkommer och beställaren vill gå vidare med beställningen behöver tingsrätten besked om följande:

Organisations- eller personnummer

Namn/referens

Faktura- och leveransadress

Sökingångar

Örebro tingsrätt kan eftersöka handlingar på flera olika sätt, de tillgängliga sökingångarna varierar delvis beroende på hur gammalt målet är och kan beskrivas på följande sätt:

Målnummer

Varje mål och ärende vid tingsrätten får en unik beteckning, detta kallas för målnummer och kan användas vid återsökning

Datum då målet inkom eller datum då dom eller slutligt beslut meddelades

Om datumet är känt kan det användas för att återsöka mål eller ärenden vid Örebro tingrätt.

Tvistemål, domstolsärenden och konkurser

Namn, person- och organisationsnummer kan användas som sökingångar. Om det är ett äldre mål eller ärende kan tingsrätten behöva information om vilket år som sökningen avser.

Brottmål

Det finns i domstolsdatalagen och domstolsdataförordningen vissa inskränkningar som gör att användandet av direkta personuppgifter som primär sökingång ibland bara kan användas i upp till fem år i brottmål.

 

Sekretess

Namn, personnummer och delar av handling eller hela handlingar kan innehålla sekretess.

 

Örebro tingsrätt har handlingar från 1971- från såväl Karlskoga tingsrätt som Örebro tingsrätt. Vissa enskilda serier har överlämnats till Riksarkivet. Arkiv från Hallsbergs och Lindesbergs tingsrätter har överlämnats till Landsarkivet i Uppsala (del av Riksarkivet)

 

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21