Konflikt och försoning

Projektet “Konflikt och försoning” avslutas

Tingsrätten har sedan 2017 handlagt vissa familjemål enligt en konflikt- och försoningsmodell. Projektet har bedrivits tillsammans med Familjerätten i Örebro.

Under det första året handlades 14 ärenden enligt denna modell men därefter, av olika skäl, har endast ett fåtal nya ärenden tillkommit. I samråd med familjerätten har tingsrätten nu beslutat att avbryta projektet. Ett tungt vägande skäl är att familjerätten inte har resurser för att kunna bedriva arbete med konflikt- och försoning i någon större utsträckning. De mål som för närvarande handläggs enligt denna modell kommer att fortsätta enligt plan. Handläggning enligt konflikt- och försoningsmodellen kommer från och med nu inte att erbjudas parter som ett alternativ.

Om Konflikt och Försoning

Projektet är nu avslutat

Örebro tingsrätt driver sedan 2017 ett projekt tillsammans med Familjerätten i Örebro kommun

Projektet heter Konflikt och Försoning och handlar om att hjälpa tvistande föräldrar att träffa hållbara och långsiktiga överenskommelser för barnens skull. Det är frivilligt för föräldrarna att delta i projektet. Erbjudande om deltagande skickas ut av Familjerätten. Om föräldrarna tackar ja kommer företrädare för Familjerätten vara med vid tingsrättsförhandlingarna. Tillsammans med föräldrarna skräddarsys en handlingsplan Föräldrarna får vid förhandlingen även hjälp att träffa överenskommelser gällande barnen. I slutet av året ska projektet utvärderas.

Vill du veta mer om projektet Konflikt och Försoning så kan du kontakta tingsrätten per telefon 019-16 63 00 eller vända dig till Familjerätten i Örebro.

Uppdaterad
2019-06-19