Konflikt och försoning

Om Konflikt och Försoning

Örebro tingsrätt driver sedan 2017 ett projekt tillsammans med Familjerätten i Örebro kommun

Projektet heter Konflikt och Försoning och handlar om att hjälpa tvistande föräldrar att träffa hållbara och långsiktiga överenskommelser för barnens skull. Det är frivilligt för föräldrarna att delta i projektet. Erbjudande om deltagande skickas ut av Familjerätten. Om föräldrarna tackar ja kommer företrädare för Familjerätten vara med vid tingsrättsförhandlingarna. Tillsammans med föräldrarna skräddarsys en handlingsplan Föräldrarna får vid förhandlingen även hjälp att träffa överenskommelser gällande barnen. I slutet av året ska projektet utvärderas.

Vill du veta mer om projektet Konflikt och Försoning så kan du kontakta tingsrätten per telefon 019-16 63 00 eller vända dig till Familjerätten i Örebro.

Publicerad
2019-06-19
Uppdaterad
2019-06-19