Information med anledning av coronavirus (covid -19)

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Östersunds tingsrätt.

Om du ska delta i en förhandling

Din kallelse gäller tills du får besked om något annat.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd den 1 april 2020 kommer tingsrätten att begränsa antalet förhandlingar. Brådskande mål, (tex ungdomsmål, mål med frihetsberövade och vissa familjemål) kommer fortgå som vanligt. Däremot kommer tingsrätten att ställa in en hel del mål som redan är utsatta och vi kommer inte heller att boka ut förhandlingar i samma utsträckning som vanligt. Skälet är att vi måste begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler samtidigt.

Vi kommer även i större utsträckning än vanligt undersöka möjligheten om inställelse kan ske per video eller telefon. Vi avser även att så långt möjligt undvika att kalla personer som tillhör en riskgrupp under rådande pandemi.

Besöka rättegång

För närvarande tar vi inte emot studiebesök. När det gäller övrig allmänhet uppmanar vi till försiktighet för att minska smittspridningen.

Kontakta oss om ni har några frågor.

Håll avstånd

  • Som åhörare bör du välja en plats med avstånd till andra åhörare.
  • Antal åhörarplatser är begränsade till 8 st i de större salarna.

Undvik alla icke nödvändiga besök

  • Vi avråder från personliga besök vid tingsrätten gällande allmänna förfrågningar och inlämning av handlingar. Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten.

  • Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-11-19