Skicka säker e-post till tingsrätten

Sveriges domstolar erbjuder ett formulär för att skicka ett meddelande till domstolen med säker e-post. Det innebär att meddelandet lagras på en krypterad server hos Domstolsverket och inte skickas över internet.

Meddelandet skickas till registrators e-postadress på domstolen. Handlingar i de vanligaste filformaten kan bifogas, i storlek upp till 30 Mb.
Uppdaterad
2019-07-16