Om Patent- och marknadsdomstolen

Vi är en del av Stockholms tingsrätt.

Patent- och marknadsdomstolen inrättades den 1 september 2016 och är en särskild domstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt. Domstolen handlägger i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

Patent- och marknadsdomstolen handlägger många olika sorters mål och ärenden. Några exempel är

  • mål om skadestånd och vitesförbud på grund av varumärkesintrång,
  • mål om ogiltigförklaring av patent,
  • mål och ärenden om informationsföreläggande och intrångsundersökning enligt t.ex. upphovsrättslagen,
  • ärenden om registrering av varumärken och beviljande av patent,
  • immaterialrättsliga brottmål,
  • mål om otillbörlig eller vilseledande marknadsföring och
  • mål om konkurrensskadeavgift och om förbud mot företagskoncentration.

Vi är en del av Stockholms tingsrätt

För information om hur det ser ut för dig som ska besöka oss kan du läsa mer om domstolen på Stockholms tingsrätts sida.

Uppdaterad
2019-09-06