När du ska begära ersättning

När du har utfört ett tolkuppdrag och ska begära ersättning finns är information som kan vara bra att känna till.

Du har rätt till ersättning för utfört uppdrag enligt Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa.

Förberedelsetid för inläsning av material ersätts inte i normalfallet.

Du har inte rätt till ersättning för lunchuppehåll.

Även om du är förordnad via tolkförmedling yrkar du som regel ersättning för dina kostnader hos domstolen. Tolkförmedlingen fakturerar då endast förmedlingsavgiften. Ersättningsrutinen kan variera mellan domstolarna.

Så mycket ska du begära

Tolkersättning bestäms enligt fyra nivåer.

Näringsidkare med F-skatt

För tolkning vid domstol utgår arvode för första timmen med 844 kronor.

För tiden därefter utgår ersättning med 332 kronor för varje påbörjad halvtimme.

Beloppet avser arvode inklusive sociala avgifter och exklusive moms.

Uppdragstagare med A-skatt

För tolkning vid domstol utgår arvode för första timmen med 642 kronor.

För tiden därefter utgår ersättning med 253 kronor för varje påbörjad halvtimme.

Näringsidkare med F-skatt

För tolkning vid domstol utgår arvode för första timmen med 669 kronor.

För tiden därefter utgår ersättning med 256 kronor för varje påbörjad halvtimme.

Beloppet avser arvode inklusive sociala avgifter och exklusive moms.

Uppdragstagare med A-skatt

För tolkning vid domstol utgår arvode för första timmen med 509 kronor.

För tiden därefter utgår ersättning med 195 kronor för varje påbörjad halvtimme.

Näringsidkare med F-skatt

För tolkning vid domstol utgår arvode för första timmen med 569 kronor.

För tiden därefter utgår ersättning med 221 kronor för varje påbörjad halvtimme.

Beloppet avser arvode inklusive sociala avgifter och exklusive moms.

Uppdragstagare med A-skatt

För tolkning vid domstol utgår arvode för första timmen med 433 kronor.

För tiden därefter utgår ersättning med 168 kronor för varje påbörjad halvtimme.

Näringsidkare med F-skatt

För tolkning vid domstol utgår arvode för första timmen med 489 kronor.

För tiden därefter utgår ersättning med 176 kronor för varje påbörjad halvtimme.

Beloppet avser arvode inklusive sociala avgifter och exklusive moms.

Uppdragstagare med A-skatt

För tolkning vid domstol utgår arvode för första timmen med 372 kronor.

För tiden därefter utgår ersättning med 134 kronor för varje påbörjad halvtimme.

Utlägg

Enligt Domstolsverkets föreskrifter ersätts kostnader för resa, logi och uppehälle högst med de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

Denna tabell visar de vanligaste beloppen.

De vanligaste beloppen 2021

Villkors-avtalen Lokalt reseavtal Summa
Resa med egen bil 18:50 kr + 12 kr = 30:50 kr/mil

Endagsförrättning

(vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

     
– vid bortavaro längre än 6 timmar    192 kr  = 192 kr
– vid bortavaro längre än 10 timmar    336 kr  = 336 kr
- vid bortavaro längre än 12 timmar   648 kr  = 648 kr

Flerdygnsförrättning

(minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

     
– hel dag  240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
– del av dag:      
1. avresa före kl. 12.00 eller
hemkomst efter kl. 19.00 
240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
2. övriga fall  120 kr  + 168 kr  = 288 kr/dag

Måltidsavdrag

     
för frukost vid flerdygnsförrättning  - 48 kr  - 48 kr  = - 96 kr
Måltidsavdraget halveras för avrese- och hemkomstdagen då
halvt traktamente betalas 
- 24 kr  - 24 kr  = - 48 kr

Din kostnadsräkning

Beroende på om du är en näringsidkare med F-skatt eller en uppdragstagare med A-skatt behöver domstolen vissa uppgifter.

För dig som är näringsidkare med F-skatt

Din kostnadsräkning ska innehålla dessa uppgifter:

 • Målnummer
 • Arvodesnivå
 • Fakturanummer baserat på en eller flera serier
 • Firmans momsregistreringsnummer (VAT-nummer)
 • Beställarens namn och adress
 • Tolkens namn och adress
 • Tillämpad mervärdesskatt som ska betalas
 • Specificera datum och klockslag för arbete och tidspillan.
 • Specificera utlägg. De ska styrkas med kvitto, exklusive moms.

För dig som är uppdragstagare med A-skatt

Din kostnadsräkning ska innehålla dessa uppgifter:

 • Målnummer
 • Arvodesnivå
 • Beställarens namn och adress
 • Tolkens namn och adress
 • Tolkens personnummer
 • Specificera datum och klockslag för arbete och tidspillan.
 • Specificera utlägg. De ska styrkas med kvitto, inklusive moms.

Beslut

Domstolen tar ställning till ditt yrkande och beslutar om vilken ersättning du har rätt till. Beslutet kan överklagas.

Utbetalning

Näringsidkare med F-skatt

Utbetalning sker till bankgiro eller plusgiro.

I normalfallet sker utbetalning 10 dagar från beslutsdatum.

Uppdragstagare med A-skatt

Ersättningen utbetalas som lön omkring den 25:e varje månad. Det förutsätter att den beslutade kostnadsräkningen är registrerad, granskad och bokförd innan månadens stoppdatum.

Vid första löneutbetalningen kan du se din e-lönespecifikation på www.swedbank.se/edokument. Du som är kund i Nordea eller Swedbank/Sparbank kan välja att få din lönespecifikation elektroniskt i din internetbank. Är du kund i annan bank kan du endast se din specifikation via Swedbanks webbsida.

Observera att om du sen tidigare redan anmält att du vill ha lönebeskedet till din internetbank så kommer första lönebeskedet att presenteras i internetbanken och inte på www.swedbank.se/edokument.

Myndighetskod

På lönespecifikationen står tre bokstäver som visar vilken domstol eller myndighet du har tolkat hos.

Lönespecifikation som visar vid vilken domstol arbetet skett

Ytterligare information

Uppdaterad
2021-01-01

Hitta på sidan

Relaterat innehåll