Ändrade rutiner 1 september 2023 vid begäran om ersättning för tolk vid rådgivning

Den nya rutinen innebär huvudsakligen att kopia på slutlig faktura kommer krävas i rådgivningsärenden.

Vid rådgivning enligt 4 § rättshjälpslagen kan den som lämnat rådgivningen enligt 5 § rättshjälpslagen begära ersättning för skälig kostnad för tolkning och översättning som rådgivningen har krävt.

När ersättning begärs för utlägg för tolk ska kopia av tolkfaktura ges in. Det anges på den blankett som Domstolsverket har tagit fram för att användas vid begäran om ersättning.

Tidigare har Rättshjälpsmyndigheten godtagit preliminära fakturor och kostnadsförslag när de lämnats in tillsammans med begäran om ersättning. Dessa handlingar är dock endast preliminära och visar egentligen inte att kostnaden slutligt har uppstått eller motsvarar den kostnad som ersättning begärs för.

Rättshjälpsmyndigheten kommer därför i rådgivningsärenden framöver att begära kopia på slutlig faktura. I fall där tolken endast utställer en preliminär faktura kan Rättshjälpsmyndigheten även kunna godta annat som visar att fakturan är betald, såsom kopia av bokförd faktura med verifikationsnummer.

Har du frågor och funderingar avseende denna information är du välkommen att kontakta Rättshjälpsmyndigheten.

Uppdaterad
2023-08-10