Ny reglering 1 september 2022 om nedsatt rådgivningsavgift

Rättshjälpsmyndigheten vill informera om ny reglering i DVFS 2022:2 om begäran om ersättning för nedsatt rådgivningsavgift och tolkersättning vid rådgivning. Ändringarna gäller från 1 september 2022.

Nya föreskrifter gällande rättshjälp och rådgivning enligt rättshjälpslagen trädde i kraft den 1 september 2022. Föreskrifterna innebär bland annat förändringar i den information som ska lämnas vid begäran om ersättning för nedsatt rådgivningsavgift/tolkutlägg. Aktuell reglering finns i 12–14 §§ DVFS 2022:2, Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp och underrättelser till Justitiekanslern.

Domstolsverket har även tagit fram en ny blankett som ska användas vid begäran om ersättning.

Två större förändringar är:

  • att begäran ska undertecknas av både mottagaren av rådgivningen och den som lämnat rådgivningen
  • att underlag som visar att sökande erlagt sin del av rådgivningsavgiften ska bifogas.

För övriga förändringar hänvisar vi till föreskrifterna och blanketten. Rättshjälpsmyndigheten ser i samband med förändringen över hur myndigheten hanterar begäran om ersättning för tolkutlägg och i vilken omfattning myndigheten kommer att begära underlag för att betalning till tolken har skett i samband med begäran.

För rådgivningar som ägt rum före den 1 september 2022 gäller de tidigare föreskrifterna, DVFS 2020:15. Den nya blanketten får gärna användas även för dessa rådgivningar.

Har ni frågor och funderingar avseende denna information är ni välkommen att kontakta Rättshjälpsmyndigheten.

Uppdaterad
2023-08-10