Tillgänglighetsredogörelse för domstol.se

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa filmer har inte någon textuell sammanfattning.
  • En del filmer som tagits fram har inte ett syntolkat alternativ.
  • När två logotyper syns samtidigt (nyheter, ledig anställning) kan de inte differentieras utöver sin titel och utseende.
  • Vissa sidor på andra språk har inte korrekt språkuppsättning i kod.
  • Rubriker får ett automatiskt ID, funktionen tar inte hänsyn till om det är flera rubriker med samma namn och får då samma ID.

Oskäligt betungande anpassning

Sveriges Domstolar åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Våra system skapar dokument (främst avgöranden) som kan ha problem med att de inte är tillgängliga samt att många dokument som har publicerats sen innan ej har gått igenom en tillgänglighetskontroll. Det krävs en stor översyn av hela detta område som inte går att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda eventuella problem.

Så har vi testat webbplatsen

Sveriges Domstolars gemensamma information och tekniska plattform granskas av Domstolsverket. Enskilda domstolar ansvarar för redaktionellt innehåll som riktar sig till en lokal målgrupp för domstolen.

Tillgängligheten på webbplatsen granskas med hjälp av verktyget Siteimprove. Tjänsten granskar löpande webbplatsen utifrån innehåll, sökmotoroptimering och tillgänglighet.

Granskningen berör innehållet på webbplatsen, i form av struktur och korrekt användning av de verktyg som finns för tillgänglighet. Granskningen kollar också på tekniska förutsättningar så användare och andra verktyg kan förstå webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 11 november 2022.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens och våra tjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna under tillgänglighetsredogörelser, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Uppdaterad
2022-11-16