Information med anledning av coronavirus

Tingsrätten har begränsat antalet platser för åhörare i rättssalarna för att bidra till en minskad smittspridning i samhället. Journalister ombedes särskilt kontakta domstolen för att säkerställa plats i rättssal i samband med förhandlingar som de önskar bevaka.

Symptom

Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka domstolen. Det gäller även om du bara har lindriga symptom. En aktuell lista över symptom på Covid-19 finns på Vårdguiden 1177. Kontakta tingsrätten enligt nedan.

Om du ska delta i en förhandling

För dig som ska delta vid en förhandling gäller kallelsen till dess tingsrätten meddelat något annat.

Kontakta oss för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

För närvarande kan det förekomma längre svarstider än vanligt i telefon. Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka e-post. Om du får förhinder når du oss enklast via e-post .Se kontaktinformation nedan.

 

Studiebesök och besök av allmänheten

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer tillhörande olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

Vi har ställt in samtliga bokade studiebesök och tar för närvarande inte emot nya bokningar.

Skolelever/studenter, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten, ombeds att avvakta med det.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden. På deras webbplats finns också en aktuell lista över symptom och annan information om covid-19.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-11-18