Skaraborgs tingsrätt söker juristpraktikanter 2023

Är du juriststuderande och vill få praktisk erfarenhet av domstolsarbete är du välkommen att söka praktik vid Skaraborgs tingsrätt!

Skaraborgs tingsrätt söker studerande från juristprogrammet för praktik om minst 10 veckor under 2023.

Som juristpraktikant får du inblick i tingsrättens olika arbetsuppgifter. Som juristpraktikant är uppgifterna till stor del de som nyanställda notarier utför. Du kommer bland annat att föra protokoll vid både brottmåls- och tvistemålsförhandlingar, skriva domförslag, göra rättsutredningar och i viss mån bereda mål och ärenden. Det övergripande målet med praktiken är att ge praktikanten inblick i det dagliga domstolsarbetet samt i de olika mål och ärenden som förekommer vid en tingsrätt.

Vi söker dig som

  • är inskriven på juristprogram vid universitet/högskola och ännu inte har avlagt juristexamen
  • har godkända betyg från kursen straff- och processrätt
  • har goda juridiska kunskaper och god kommunikativ förmåga
  • förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.

Praktiken är tidsbegränsad utan lön eller annan ersättning och ska ske inom ramen för en juridisk kurs som innehåller inslag av praktik.

 

Om domstolen

Skaraborgs tingsrätt är en mellanstor tingsrätt med ca 50 anställda. Tillsammans med övriga domstolar i landet utgör tingsrätten grunden i rättsväsendet och är en grundpelare i det demokratiska samhället. Vi finns i moderna och ljusa lokaler i centrala Skövde med närhet till resecentrum. Tingsrätten har två målavdelningar som handlägger brottmål, tvistemål och ärenden, och en serviceenhet som bland annat hanterar registreringen av mål och ärenden.

Hur man ansöker

Ansökan skickas in via länken nedan, ange diarienummer: TSB2022/131 samt vilken praktikperiod du önskar.

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och kopia på det senast studieutdraget från juristprogrammet och vi tar endast emot ansökningar via länken nedan. Sista dag för ansökan för våren 2023 är den 20 december 2022. Sista dag för ansökan hösten 2023 är den 1 september (nytt datum)

Kontaktuppgifter

För upplysningar om praktiken är du välkommen att kontakta:

Josefine Siewertz, chefsadministratör, tfn 0500-499220

Anna-Karin Lundberg, lagman, tfn 0500-499211

Veronica Ekdahl, administratör, tfn 0500-499213

Uppdaterad
2022-11-02