Ungdomspåföljder

Från det att man fyller 15 år är man straffmyndig och kan dömas för de brott man begår. Unga kan under vissa förutsättningar dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård. De kan också dömas till andra straff, till exempel böter och villkorlig dom.

I Sverige blir man straffmyndig när man fyller 15 år. Begår man ett brott innan dess är det socialtjänsten i den kommun man bor i som beslutar om lämpliga åtgärder. Från det att man fyller 15 år till det att man fyller 21 år får man ett lindrigare straff än vuxna. Ju äldre man blir desto mer liknar straffen de som vuxna får.

Ungdomsvård

Den som är under 21 år kan dömas till ungdomsvård om hen har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Ungdomstjänst

Den som döms till ungdomstjänst avtjänar sitt straff genom att arbeta åt exempelvis en förening eller en ideell organisation. Arbetet är oavlönat och ska utföras mellan 20 och 150 timmar.

Sluten ungdomsvård

Ungdomar som är mellan 15 och 18 år när de begår ett allvarligt brott, kan dömas till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Straffet är tidsbestämt och avtjänas på särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse.

I Sverige blir du straffmyndig när du fyller 15 år. Då kan du dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård. Du kan också dömas till andra straff, till exempel böter och villkorlig dom.

Ungdomsvård

Är du under 21 år kan du dömas till ungdomsvård om du har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Ungdomstjänst

Du som döms till ungdomstjänst avtjänar ditt straff genom att arbeta åt exempelvis en förening eller en ideell organisation. Arbetet är oavlönat och ska utföras i ett visst antal timmar, minst 20 och som mest 150 timmar. För att kunna dömas till ungdomstjänst måste du vara under 21 år.

Sluten ungdomsvård

Begår du ett allvarligt brott när du är mellan 15 och 18 år, kan du dömas till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Straffet är tidsbestämt och avtjänas på särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse.

Bevistalan

Om en mycket ung person (under 15 år) är misstänkt för ett brott kan åklagaren begära att domstolen ska pröva om den misstänkte har begått brottet eller inte.

En sådan prövning kan bara göras om socialnämnden i kommunen, Socialstyrelsen eller vårdnadshavarna för den misstänkte vill det. Rättegången går till ungefär på samma sätt som vanligt, men om domstolen kommer fram till att den misstänkte har begått brottet som hen anklagas för, så döms inte något straff ut eftersom personen ännu inte är straffmyndig.   

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll