Begränsad möjlighet till parkering

Med början måndagen den 22 juni 2020 kommer markarbeten att genomföras på domstolsbyggnadens norra sida.

Målsättningen är att arbetet ska färdigställas under augusti månad.

Allmänheten hänvisas under tid för detta arbete till andra parkeringslösningar.

Kriminalvårdens transporter berörs inte då parkeringsplatser för dessa fordon finns på domstolsbyggnadens södra sida.

Uppdaterad
2020-06-22