Information med anledning av Coronavirus

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Skellefteå tingsrätt.

Använd egna munskydd, och håll avstånd till andra när du besöker Skellefteå Tingsrätt i allmänhetens utrymme och i salarna. I enlighet med Region Västerbottens skärpta rekommendationer, se nedan länk för mera information.

Om du ska delta i en förhandling
Om du får förhinder når du oss enklast via e-post. Se kontaktinformation nedan.

Vittnesstödsverksamheten vid Skellefteå tingsrätt är för närvarande begränsad med anledning av Covid-19. Om du har behov av vittnesstöd kan du kontakta tingsrätten per telefon 0910-72 56 50.

Under pågående pandemi tar Skellefteå tingsrätt inte emot praktikanter eller studiebesök.

Om du ska delta i en förhandling

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post. Se kontaktinformation nedan.

 

 

Tillgänglighet

Med anledning av rådande situation kan det förekomma längre svarstider i telefon. Vi uppmanar därför alla att i möjligaste mån använda sig av e-post för att kontakta oss. Se kontaktuppgifter ovan.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-03-25