Information med anledning av Coronavirus

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Skellefteå tingsrätt.

Om du ska delta i en förhandling
Om du får förhinder når du oss enklast via e-post. Se kontaktinformation nedan.

Använd gärna munskydd vid besök på tingsrätten, och håll avstånd till varandra.
Handsprit finns utplacerat i allmänhetens utrymme.

Vittnesstödsverksamheten vid Skellefteå tingsrätt är igång om du har behov av vittnesstöd kan du kontakta tingsrätten per telefon 0910-72 56 50.

Besökande antal i allmänhetens utrymme och i salarna är begränsade i enlighet med föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Rättens ordförande bestämmer.

Om du ska delta i en förhandling

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post. Se kontaktinformation nedan.

 

 

Tillgänglighet

Med anledning av rådande situation kan det förekomma längre svarstider i telefon. Vi uppmanar därför alla att i möjligaste mån använda sig av e-post för att kontakta oss. Se kontaktuppgifter ovan.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2022-01-11