Information med anledning av Coronavirus

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Skellefteå tingsrätt.

Om du ska delta i en förhandling

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post. Se kontaktinformation nedan.

 

 

Tillgänglighet

Med anledning av rådande situation kan det förekomma längre svarstider i telefon. Vi uppmanar därför alla att i möjligaste mån använda sig av e-post för att kontakta oss. Se kontaktuppgifter ovan.

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-03-25