Arkiv

Sökningar i målsystemets arkiv kan göras av domstolspersonal på t ex personnummer, förnamn, efternamn, målnummer för att hitta de domar, slutliga beslut, konkurser etc ni vill begära ut.

Ni kan skicka epost till Skelleftea.tingsratt@dom.se med ert önskemål om sökningar.

Eller ring Skellefteå tingsrätts växel på telefon nummer 0910725650 

Målsystemet kan hitta domar etc som är 5 år gamla i brottmål i digital form, och man kan se 10 år tillbaka i tvistemål, ärenden i digital form.

Stora pappersarkiven

Skellefteå tingsrätt har arkivmatrial från år 1972 och framåt.

Ni behöver då sök information för att tingsrätten ska kunna leta reda på rätt handling, sök information är till exempel mål nummer t ex B xxx-xx eller dag för dom. 

Avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191) Papperskopior

Papperskopia, 1-9 sidor    Gratis

Papperskopia, 10 e sidan  50 kr 

Papperskopia, 11e sidan och varje sida därefter 2 kr styck.

Samma kostnad för digital handling pdf, där räknas antal inscannade sidor.

Porto kostnad tillkommer om ni önskar få papperskopior per post. 

Äldre arkiv akter finns hos Landsarkivet i Härnösand.

 

Uppdaterad
2019-03-21