Arkiv

Sökningar i målsystemets arkiv kan göras av domstolspersonal på t ex personnummer, förnamn, efternamn, målnummer för att hitta de domar, slutliga beslut, konkurser etc ni vill begära ut.

Ni kan skicka epost till Skelleftea.tingsratt@dom.se med ert önskemål om sökningar.

Eller ring Skellefteå tingsrätts växel på telefon nummer 0910725650 

Målsystemet kan hitta domar etc som är 5 år gamla i brottmål i digital form, och man kan se 10 år tillbaka i tvistemål, ärenden i digital form.

Skellefteå tingsrätt har arkivmatrial från 1972 och framåt i brottmål.

Ni behöver då sök information för att tingsrätten ska kunna leta reda på rätt handling, sök information är till exempel mål nummer t ex B xxx-xx eller dag för dom. 

Avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191) Papperskopior

Papperskopia, 1-9 sidor    Gratis

Papperskopia, 10 e sidan  50 kr 

Papperskopia, 11e sidan och varje sida därefter 2 kr styck.

Samma kostnad för digital handling pdf, där räknas antal inscannade sidor.

Porto kostnad tillkommer om ni önskar få papperskopior per post. 

Äldre arkivakter finns hos Landsarkivet i Härnösand.

 

Uppdaterad
2019-03-21